Co robi Fundacja?
Prowadzi zajęcia dla dzieci:

  • terapeutyczne,
  • logopedyczne,
  • sensoryczne,
  • pedagogiczne,
  • ze wspomagania w uczeniu (pisanie, czytanie, liczenie )

oraz konsultacje psychologiczne.

Pomaga rodzinom dzieci, prowadzi zajęcia integracyjne przeciwdziałające wykluczeniu. Zapewnia opiekę, aby rodzice mogli załatwić najpilniejsze sprawy lub po prostu chwilę odpocząć.

Kto potrzebuje pomocy?

Dzieci w wieku 3-12 lat

Dysfunkcje: autyzm, Asperger, rozszczep podniebienia i warg, upośledzenie w stopniu lekkim i umiarkowanym, porażenie mózgowe, wodogłowie, afazja.