Obecnie wyróżniamy 4 rodzaje kwarantanny, których charakterystykę przedstawiamy poniżej.

 1. Kwarantanna po kontakcie z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
  Osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 są kierowane na 10-cio dniową kwarantannę. Okres kwarantanny liczony jest od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia albo styczności.
 2. Kwarantanna gdy u domownika potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
  Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkująca z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 jest  obowiązana  poddać  się  kwarantannie  trwającej  do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje.W obu powyższych przypadkach z obowiązku odbycia kwarantanny są zwolnione:

  • osoby zaszczepione przeciwko COVID-19,
  • ozdrowieńcy czyli osoby, które zakończyły hospitalizację lub odbywanie izolacji  w warunkach  domowych  z powodu  stwierdzenia  zakażenia  wirusem  SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy od dnia, w którym stwierdzono u nich zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
 3. Kwarantanna po skierowaniu na obecność wirusa SARS-CoV-2
  Osoba skierowana na test na obecność wirusa SARS-CoV-2 jest zobowiązana poddać się kwarantannie od  dnia  wystawienia  skierowania  do  czasu wykonania  testu  diagnostycznego  w kierunku SARS-CoV-2. Obowiązek kwarantanny obejmuje osoby zaszczepione i ozdrowieńców.Ważne: kwarantanna jest zawieszana na czas wizyty lekarskiej oraz na czas dojazdu do punktu medycznego, pobrania materiału biologicznego i powrotu do miejsca odbywania kwarantanny.W tym przypadku obowiązku kwarantanny nie stosuje się jednak do:

  • osób wykonujących zawód medyczny,
  • osób, które poddają się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS-CoV-2 bez związku z podejrzeniem zachorowania na COVID-19,
  • osób, które rozpoczynają rehabilitację leczniczą albo turnus i leczenie uzdrowiskowe.

 4. Kwarantanna po powrocie z zagranicy
  Osoba  przekraczająca granicę Polski jest zobowiązana odbyć obowiązkową kwarantannę trwającą 10 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy.Z obowiązku odbycia kwarantanny są zwolnione:

  • osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką,  która  została  dopuszczona  do  obrotu  w Unii  Europejskiej
  • ozdrowieńcy czyli  osoby,  które  zakończyły  izolację  w warunkach  domowych,  izolację  albo  hospitalizację  z powodu  zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Polski.

 

W POS Group jesteśmy na bieżąco. Sprawdź jak możemy wesprzeć Twoją firmę.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 532 540 275 lub przez formularz kontaktowy.